Čakanie je bolestivé. Zabúdanie je bolestivé. Ale nevedieť, čo robiť, je najhorším druhom utrpenia.

P. Coelho