Keď sa budete snažiť porozumieť celému vesmíru, nepochopíte nič. Keď sa pokúsite porozumieť sebe, pochopíte celý vesmír.

Buddha

Vítam Vás

na mojej stránke, kde nájdete informácie o mne a o metódach práce v oblasti osobného rozvoja, ktoré využívam vo svojej práci s klientmi. Je o koučingu, psychológii, psychoterapii i o inšpiratívnej spolupráci s konskými “učiteľmi” pri práci na osobnom rozvoji človeka.


Verím, že ľudským poslaním je rásť a nájsť vlastnú cestu životom. Táto cesta býva zvyčajne kľukatá a človek na nej ľahko stratí orientáciu či smer na mnohých križovatkách a niekedy musí vyšliapať úplne nové cestičky, aby dospel k zmysluplnému životu. Rozhodovanie pred nás kladie zložité výzvy a človek v takejto situácii často pociťuje váhanie, necíti dostatok sebadôvery, má pocit, že nevie kadiaľ a ako ďalej ísť.

Mojim profesijným poslaním je byť sprievodcom na ceste iných ľudí, keď strácajú inšpiráciu, nádej, energiu, smer alebo hľadajú nové ciele a kroky k nim. Verím, že všetok potenciál pre radostný a naplnený život má človek v sebe. Ja ho ľuďom pomáham objavovať a realizovať pomocou svojho vzdelania, skúseností a múdrosti, ktorú mi odovzdali moji učitelia a spojenci na mojej vlastnej ceste životom. Viem, že na svoju cestu človek nemusí byť sám, preto Vám ponúkam pomocnú ruku ako kouč a budúci psychoterapeut. Vydám sa ochotne s Vami na dobrodružstvo, ktoré v sebe hľadanie riešení a životného naplnenia nesie, spolu s Vami oslávim Vaše úspechy a poskytnem podporu, ak sa na ceste vyskytnú prekážky.

Ak ešte nie ste úplne rozhodnutí využiť služby v oblasti koučingu a osobného rozvoja a hľadáte dodatočné informácie, okrem základných infomácii tu nájdete aj môj názor na dôvody i prínosy práce na sebe, ako aj blogové príspevky na témy týkajúce sa právd a mýtov o využívaní služieb v oblasti psychoterapie a osobného rozvoja. Prajem príjemné skúmanie a čítanie :)

Moje služby